Trbiška zijalka

Kraška jama, ki je zavarovana kot naravni spomenik, se nahaja na desnem bregu Savinje ob pohodniški poti, ki vodi do Igle. Jama je dolga 237 metrov in globoka 30 metrov. Ustvarile so jo podzemne vode, ki so pritekale z zakrasele Dleskovške planote. V njej so našli kosti jamskega medveda, ki so na ogled v Pokrajinskem muzeju v Celju. V jami je bogata speleofavna, med drugim tudi endemični hrošček Orotrechus lucensis, zato je jama zaprta z mrežo. Ključ hranijo na bližnji kmetiji Pečovnik, ogled pa je možen le z jamarsko opremo. Pod Trbiško zijalko ob obrežju Savinje so še tri manjše jame, iz katerih ob močnem deževju bruhajo kraški izviri.

Erjavčeva jama

Slikovit jamski sistem leži na desnem bregu Savinje, približno 90 metrov nad strugo reke. Jama je v celoti dolga 599 metrov in globoka 91 metrov, v notranjost pa vodi razvejan sistem rovov. Nastala je v temnosivem triasnem apnencu, najverjetneje zaradi stranskega pronicanja reke Savinje. Jama je izredno zanimiva predvsem zaradi bogate speleofavne, razvejanega sistema rovov in sifonskega jezera. Skozi zunanji del jame vodi stara pešpot med Lučami in Solčavo ta del jame si lahko ogledamo tudi brez baterijske svetilke. V jami so zanimivi sedimenti, našli pa so tudi kosti jamskih medvedov ter predstavnike redkih hroščev in netopirjev. Velik poševen rov vodi do sifonskega jezera v globini 83 metrov od vhoda. Jama ima status naravne vrednote državnega pomena in je zavarovana kot naravni spomenik.

Snežna jama

Snežna jama se nahaja na jugozahodnem pobočju Raduhe na nadmorski višini 1556 metrov. Je najvišje ležeča jama v Sloveniji, urejena za turistični obisk. Jama je stara 10 milijonov let. Posebnost jame so večni led v Ledeni dvorani, jamsko mleko – malgonit in lepo kapniško okrasje.

Ta biser alpskega krasa je bil zaradi obdobja večnega snega, ki je zakrival jamo, dolga leta neodkrit. Vhod v jamo se je razkril, ko se je zaradi vročih poletij dolgoleten sneg in led končno stalil in se je odprl vhod v več kot 20 metrov globoko ledeno brezno.

Leta 1981 so jamo začeli raziskovati člani Jamarskega kluba Črni galeb iz Prebolda. Jama je dolga več kot 1300 metrov, od tega je več kot 800 metrov jame urejene za obiske turistov. Zaradi lepot, jamskega mleka, ledenih skulptur in kapniškega okrasja je obisk jame nepozabno jamsko doživetje. Ogled Snežne jame je možen samo v poletnih mesecih ob predhodni najavi.

Ogled jame traja cca 2 uri. Za ogled jame priporočamo toplo obleko (tudi rokavice) ter primerno pohodno obutev.

Druge geološke posebnosti

Dolina Bele, Pogorje Rogatca, Savinja, Igla, Lepote apnenčastega sveta …

Kulturne posebnosti

Lokalna kulinarika, Lučko ljudsko moško …