Občina Luče se nahaja na severu Slovenije v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp in obsega 110 km² površine. Središče občine je vas Luče, ki leži na rečni terasi nad sotočjem Savinje in Lučnice na nadmorski višini 522 m.

V okolici vasi so mala naselja in samotne kmetije. Bližnji vrhovi Savinjskih Alp so zgrajeni iz triasnih apnencev in dolomitov, nižji predeli pa iz andezita, ki je posledica vulkanskih izlivov Smrekovca izpred 30 milijonov let. Površje je reliefno močno razgibano, kar je posledica pestre geološke zgradbe in močnih tektonskih gibanj.

Krajino predstavlja hribovit in gorat svet z vmesnimi dolinami ob Savinji, Lučnici in Lučki Beli z značilnostmi alpskega, kraškega in predalpsko silikatnega porekla. Skoraj polovica površine občine je uvrščena v naravovarstveno območje Nature 2000

Splošne informacije

Nadmorska višina glavnega naselja Luče: 522 m
Najvišja točka: 2350 m (Ojstrica)
Poseljenost na območju občine: 1521 oseb (2019)

Naselja

 • vas Luče
 • Krnica
 • Podvolovljek
 • Podveža
 • Raduha
 • Strmec
 • Konjski Vrh

Gorska skupina

Kamniško-Savinjske Alpe

Pomembni vrhovi

 • Ojstrica (2.350 m)
 • Velika Zelenica (2.114 m)
 • Veliki Vrh (2110 m)
 • Raduha (2062 m)
 • Lučki Dedec (2023 m)
 • Deska (1970 m)
 • Dleskovec (1965 m)
 • Križevnik (1909 m)
 • Lastovec (1841 m)
 • Rogatec (1557 m)
 • Lepenatka (1425 m)