Splošne informacije

Občina Luče

Luče 106, SI-3334 Luče
Tel.: +386 (0)3 83 93 550
obcina@luce.si
www.luce.si

Turistično informacijski center Luče

Luče 106, SI-3334 Luče
Tel.: +386 (0)3 83 93 555
info@tic-luce.si
www.tic-luce.si

Alpine Informacije

Planinsko društvo Luče

Luče 115, SI-3334 Luče
Mobil: +386 (0)41 78 36 47
oder +386 (0)41 57 77 83
E-Mail: planinsko.luce@gmail.com

Stanetova 20, SI-3000 Celje
Tel.: +386 (0)3 49 24 850
mobilni: +386 (0)51 33 83 58
pdcelje@siol.net
www.planinsko-drustvo-celje.si

Luče 95, SI-3334 Luče
mobilni: +386 (0)51 42 18 11
zgornjesavinjskiakrinka@pzs.si
www.akrinka.org

Bergrettungsdienst Celje
Stanetova 20, SI-3000 Celje
pdcelje@siol.net

Bergrettungsdienst Kamnik
Perovo 20, SI-1241 Kamnik
info@grs-kamnik.si

Športne aktivnosti in najem

Luče 103, SI-3334 Luče
mobilni: +386 (0)51 60 64 10
ali +386 (0)51 60 64 20
info@adventurevalley.si
www.adventurevalley.si

Guesthouse S
Luče 87, SI-3334 Luče
mobilni: +386 (0)41 45 54 20 (Sonja)
info@guesthouses.si
www.guesthouses.si

Avtokamp Šmica
Luče 4, SI-3334 Luče
Tel.: +386 (0)3 58 44 330
camp.smica@siol.net
www.camp-smica.com

Pošta Luče
Luče 1, SI-3334 Luče
Tel.: +386 (0)3 839 30 40

Zdravstveni dom Luče
Luče 106, SI-3334 Luče
Tel.: +386 (0)3 838 41 33
sa.luce@zd-mozirje.si

Zasebna zobna ambulanta
Dr. Patricija Šuler
Luče 106, SI-3334 Luče
Tel.: +386 (0)3 838 40 40
patricija.suler@siol.net

Pekarna Rednak
Luče 10, SI-3334 Luče
Tel.: +386 (0)3 838 40 14
mobilni: +386 (0)41 39 01 15

BBI, d.o.o. – Lučka trgovina
Luče 83, SI-3334 Luče
Tel.: +386 (0)3 584 40 39
lucka.trgovina@gmail.com

KEA – trgovina Luče
Luče 105, SI-3334 Luče
Tel.: +386 (0)3 839 43 10