Gorniške vasi so iniciativa planinskih društev in izhajajo iz enega od projektov avstrijskega planinskega društva. S pomočjo Ministrstva za življenja vredno Avstrijo (BMLFUW) in podporo Evropskega sklada za razvoj podeželja (2007–2013 in 2014–2020) so se gorniške vasi tako na kraju samem kot v javnosti uspele uveljaviti kot konkreten izvedbeni projekt v okviru Alpske konvencije.
Prav v smislu skupnega evropskega in medalpskega sodelovanja so bila v sodelovanju s sosednjimi planinskimi društvi v Nemčiji, Južni Tirolski, Sloveniji in Italiji odlikovana planinska mesta izven Avstrije.

Kot platforma za posebno in naravi prijazno športno ter sprostitveno ponudbo v posameznih gorniških vaseh – od delov naselij do občin in celotnega prebivalstva doline – so ciljna skupina alpinisti in ljubitelji narave, pri tem pa se podpira lokalno ustvarjanje vrednosti, a ne za ceno narave in okolja.

Vse informacije o iniciativi in posameznih vaseh najdete na tem spletnem mestu ter v naših kakovostnih publikacijah.