Gasthof Schallerwirt
Družina Schnedlitz

Krakauebene 55, A-8854 Krakauebene

Tel.: +43 (0)3535 83 34
E-Mail: info@schallerwirt.at
www.schallerwirt.at

Landgasthof & Wanderhotel Jagawirt
Družina Schlick

Krakauschatten 34, A-8854 Krakauschatten

Tel.: +43 (0)3535 82 60
E-Mail: info@jagawirt.com
www.jagawirt.com

Hotel - Restaurant Guniwirt
z vrtom dragih kamnov in muzejem mineralov
Družina Spreitzer

Krakaudorf 44, A-8854 Krakau

Tel.: +43 (0)3535 82 39
mobilni: +43 664 244 0790
E-Mail: info@guniwirt.at
www.guniwirt.at

Hotel Stigenwirth
Družina Stiller

Krakauebene 33, A-8854 Krakau

Tel.: +43 (0)3535 82 70
E-Mail: hotel@stigenwirth.at
www.stigenwirth.at